Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti APL Agency, s.r.o. pro internetový obchod PosledniRomantik.cz


Prodávající:
Název společnosti: APL Agency, s.r.o.,
Adresa: Teplička 241, Spišská Nová Ves 052 01
IČO: 51 76 4440
DIČ: 2120788296
IČ DPH: SK2120788296
Bankové spojení: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: SK50 7500 0000 0040 2607 3871
Zastoupení společnosti: Peter Lačný, jednatel


Prodávající provozuje internetový obchod www.posledniromantik.cz a vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod PosledniRomantik.cz.
Používáním web-stránek internetového obchodu Prodávajícího a potvrzením objednávky dává Kupující souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
Tyto Obchodní podmínky jsou platné až do vydání nových Všeobecných obchodních podmínek.


Článek I
Vymezení základních pojmů

Zprostředkovatel: Zprostředkovatelem při koupi Romantických pobytů a Romantické je Prodávající.
Stránka: Internetové stránka www.posledniromantik.cz
Služby, produkty a zboží: služby, produkty a zboží které jsou nabízeny na Stránce seřazeny v kategoriích:
- Dárek z lásky
- Romantický pobyt
- Romantická večeře
Zboží na doručení: Objednaný a Kupujícím zaplacený Poukaz na služby, produkt, zboží, dárková poukázka.

Kupující: Fyzická nebo právnická osoba která jakýmkoliv způsobem kontaktuje prodávajícího s úmyslem koupě, nebo požadavky na zprostředkování Služeb, produktů a zboží, které prodávající nabízí.
Obdarovaný: Třetí osoba, v jejíž prospěch byly Služby, produkty a zboží zakoupené Kupujícím

Romantický pobyt: Pobyt a služby spojené s využíváním pobytu nabízen na Stránce a objednané na základě nabídky na Stránce závaznou objednávkou Kupujícího.

Držitel poukazu Romantický pobyt: Kupující, Obdarovaný
Poukaz na Romantický pobyt: Poukaz v tištěné formě doručen Kupujícímu, případně obdarovanému. Poukaz je doručen na základě uskutečněné objednávky Kupujícím na Stránce. Poukaz je s unikátním kódem a platností opravňující Držitele poukazu čerpání romantického pobytu přesně specifikovaného v tomto poukazu. Součástí Poukazu na Romantický pobyt jsou přiloženy informace a podmínky k realizaci romantické pobyty, kterými je Kupující, případně Obdarovaný, povinen se řídit.
Poskytovatel služby: Subjekt zajišťující realizaci romantického pobytu na základě předloženého Poukazu na Romantický pobyt v dohodnutém čase a na dohodnutém místě, se kterým má Zprostředkovatel uzavřenou platnou smlouvu o spolupráci. Poskytovatel služby je tak zodpovědný za realizaci romantického pobytu a za případné újmy, které vzniknou během jeho realizace. Prodávající může být také Poskytovatelem.

Romantická večeře: Večeře poskytnutá v restauračním zařízení Poskytovatele služby a služby spojené s poskytováním Romantické večeře nabízena na Stránce a objednaná na základě nabídky na Stránce závaznou objednávkou Kupujícího.

Držitel poukazu Romantická večeře: Kupující, Obdarovaný
Poukaz na Romantickou večeři: Poukaz v tištěné formě doručen Kupujícímu, případně obdarovanému. Poukaz je doručen na základě uskutečněné objednávky Kupujícím na Stránce. Poukaz je s unikátním kódem a platností opravňující Držitele poukazu čerpání Romantické večeře přesně specifikované v tomto poukazu. Součástí Poukazu na Romantickou večeři jsou přiloženy informace a podmínky k realizaci Romantické večeře, kterými je Kupující, případně Obdarovaný, povinen se řídit.
Poskytovatel služby: Subjekt zajišťující realizaci Romantické večeře na základě předloženého Poukazu na Romantickou večeři v dohodnutém čase a na dohodnutém místě, se kterým má Zprostředkovatel uzavřenou platnou smlouvu o spolupráci. Poskytovatel služby je tak zodpovědný za realizaci Romantické večeře a za případné újmy, které vzniknou během její realizace. Prodávající může být také Poskytovatelem.

Objednávka: Objednávka Služeb, produktů a zboží nabízených na Stránce.Článok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Článek II.
Práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající se zavazuje:
1. Dodat Služby, produkty a zboží nebo Kupón na slevu specifikované v internetovém obchodě www.posledniromantik.cz v kupní ceně a za podmínek, které platí v den odeslání objednávky.
2. Zajistit realizaci a dodání Služeb, produktů a zboží za podmínek uvedených v jejich popisu na Stránce u Poskytovatele služeb, při romantické pobyty a Romantické večeři na základě prokázání se platným poukazují na Romantický pobyt a poukazy na Romantickou večeři.
Prodávající neodpovídá za:
1. Opožděné dodání objednaných Služeb, produktů a zboží nebo Kupónu na slevu zaviněné doručovatelskou společností (například Česká pošta nebo kurýrní společnost) nebo elektronickou poštou.
Kupující se zavazuje:
1. Zaplatit za objednané Služby, produkty a zboží kupní cenu ve výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.
2. Objednané Služby, produkty a zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv vad tyto neprodleně oznámit.
3. V případě, že si Kupující objednané Služby, produkty a zboží (na základě objednávky) nepřevezme, Prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si Kupující objednané Služby, produkty a zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení.
4. Kupující souhlasí s doručením faktury v PDF formátu na e-mail uvedený v objednávce.

Článek II.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednávka Služeb, produktů a zboží a jeho následná koupě se realizuje prostřednictvím Stránky, kroky, způsoby a posloupností na ní stanovenou. Při objednání prostřednictvím Stránky způsobem platby Internet banking a platební kartou je Kupující povinen řádně dokončit objednávku v bance až po návrat na Stránku. Teprve tehdy náš systém dostane informaci o platbě a zašle Kupujícímu potvrzení o objednávce.
2. Prodávající neodpovídá za škody, které vzniknou Kupujícímu, popřípadě obdarovanému v důsledku špatně uvedené e-mailové adresy ze strany Kupujícího.
3. Provedením objednávky Kupující souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Odeslanou objednávku potvrdí Prodávající do 24 hodin emailem a zároveň oznámí kupujícímu dostupnost a termín dodání Služeb, produktů a zboží. Všechny potvrzené objednávky jsou závazné!
4. Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží v dohodnuté ceně podle Objednávky.
5. Zrušení objednávky je ze strany Kupujícího možné do 24 hodin od objednání zboží bez udání důvodu. Kupující může objednávku zrušit v Zákaznické sekci na Stránce Prodávajícího, telefonicky nebo e-mailem. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky potvrdí Prodávající Kupujícímu storno objednávky e-mailem nebo telefonicky. V případě, že již byla částka za objednané zboží uhrazena, Prodávající zašle peníze zpět na bankovní účet Kupujícího nebo je doručí jiným způsobem, který si spolu dohodnou.
6. Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zajistit objednané zboží. V takovém případě Kupujícímu ihned vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní zboží, nebo jiné řešení, pokud s tím Kupující souhlasí. Prodávající má právo zrušit objednávku také v případě, že se nemůže zkontaktovat s Kupujícím (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost, ...).
7. Pro objednání Květů z lásky je termín zadání objednávky daný termínem úhrady objednávky.

Článek IV.
Cena

1. Všechny ceny uvedené na Stránce jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u Poskytovatelů služeb.
2. Faktura vystavená na základě Objednávky je současně daňovým dokladem, dodacím a záručním listem.
3. Prodávající je plátcem DPH.
4. K základní ceně objednávky je připočítána cena za dopravu zboží podle toho, jaký způsob doručení si Kupující vybere. ena je odvozena od celkové hmotnosti objednaného zboží a aktuální sazba je viditelná přímo v objednávce (při každém způsobu dopravy). Balné je zahrnuto v ceně dopravy.
5. Možnosti doručení a způsobu platby za Služby, produkty a zboží, jakož i přesné ceny za tyto způsoby doručení a platby jsou uvedeny na Stránce a jsou platné v okamžiku objednání.
6. Faktura je vystavená v mene EUR.

Článek V.
Platby

1. Platit za zboží může kupující těmito způsoby:
1.1. Na dobírku.
1.2. Převodem na účet prodávajícího, nebo internet bankingem a to na základě proforma (zálohové) faktury. Na základě odeslané objednávky vystaví Prodávající proforma (zálohovou) fakturu, kterou zašle spolu s potvrzením objednávky e-mailem. Tuto platbu může Kupující uskutečnit převodním příkazem ze svého účtu, nebo přímým vkladem v hotovosti na účet prodávajícího.
1.3. Platební kartou přes systém GP WebPay (informace o platebním systému jsou na www.gpwebpay.cz)
1.4. Platba přes platební systém PayPal.
2. Platba je možná pouze v ČK (Českých korunách).
3. Daňový doklad (fakturu) posílá prodávající kupujícímu spolu s Zbožím na doručení.

Článek VI.
Dodací podmínky
1. Dodací lhůta na Zboží na doručení v nabídce Prodávajícího je ve většině případů do 8 pracovních dnů od potvrzení objednávky, maximální doba dodání je 14 dní nebo po dohodě s Kupujícím se může prodloužit. O dodací lhůtě a termínu dodání bude Prodávající Kupujícího informovat při potvrzení objednávky mailem, nebo telefonicky. Pokud Kupujícímu nevyhovuje oznámena prodloužená dodací lhůta, má možnost stornovat Objednávku v souladu s Článkem III. Způsob objednávání, bodem 5 těchto Obchodních podmínek.
2. Zboží na doručení bude vyexpedováno okamžitě po potvrzení objednávky a po splnění všech podmínek pro vyskladnění.

Článek VII.
Doručení tovaru
1. Prodávající zajišťuje dopravu Zboží na doručení na území České republiky způsobem, který si Kupující vybere z nabízených možností v objednávce a tuto Prodávající zajišťuje podle možností a pro danou objednávku vhodným způsobem: a) kurýrní službou přes výdejní místa Zásilkovny
2. Místo odběru je stanoveno na základě Objednávky Kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání Zboží na doručení na určené místo.
3. Zboží na doručení je přiměřeně zabalen a zabezpečen. Kupující je povinen při přebírání Zboží na doručení zkontrolovat neporušenost zásilky.
4. Spolu s Zbožím na doručení dodá Prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad), dodací list. Prodávající také dodá spolu s Zbožím na doručení návod k obsluze a záruční list pokud to vyžaduje povaha Zboží na doručení.
5. Za Zboží na doručení odpovídá Prodávající až po jeho převzetí Kupujícím. Zboží na doručení se považuje za převzatý Kupujícím od doby, kdy tento písemně potvrdí převzetí Zboží na doručení.
6. Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného Zboží na doručení Kupujícímu zaviněné kurýrní službou. Za poškození zásilky zaviněné kurýrní službou odpovídá v plném rozsahu kurýrní služba. Takové případy řeší prodávající dodáním nového Zboží na doručení kupujícímu po zaplacení všech škod kurýrní službou.
7. V případě většího zájmu se může stát, že má Prodávající nedostatek Zboží na doručení a tak Kupujícím objednané Zboží na doručení může Kupujícímu nebo obdarovanému dodat v několika balících, přičemž poštovné a balné platí Kupující jako za jeden balík.

Článek VIII.
Rezervace termínu realizace a realizace pro Romantický pobyt a Romantickou večeři.
1. Realizace romantického pobytu a Romantické večeře je možná na základě žádosti o rezervaci termínu. Rezervace se provádí zasláním objednávky služby.
2. Prodávající po prověření možnosti realizace romantického pobytu a Romantické večeře u Poskytovatele služeb závazně potvrdí navrhovaný termín nebo dohodne jiný navrhovaný termín po dohodě s Kupujícím (mailem, telefonicky) a zašle potřebné informace k realizaci romantického pobytu, nebo Romantické večeře jako přesné místo konání Zážitku pokud je předem dané a kontakt na Poskytovatele služeb. Tímto se rezervace termínu považuje za závaznou.
5. Závaznou rezervaci může Kupující změnit nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem realizace pro Romantický pobyt a 24 hodin pro Romantickou večeři.
6. Kupujíci, nebo Držitel poukazu je po závazné rezervaci termínu realizace romantického pobytu, nebo Romantické večeře povinen dostavit se na místo konání Zážitku v dohodnutém datu a čase. V případě nedostavení se v termínu realizace Pobytu ztrácí Kupujíci, nebo Držitel nárok na Romantický pobyt nebo Romantickou večeři.
7. Kupujíci, nebo Držitel poukazu se na místě prokáže poukazem, předá ho odpovědné osobě Poskytovatele služeb.


Článek IX.
Článek vypuštěn

Článek X.
Odstoupení od vybavené objednávky

1. Kupující je v souladu se zákonem oprávněn bez udání důvodu odstoupit od vybavené objednávky (dle zákona "od kupní smlouvy", pokud již kupující převzal zboží) do 14 pracovních dnů ode dne převzetí Zboží.
2. Zboží na vrácení musí být: a) nepoškozené, b) kompletní (včetně příslušenství, dokumentace, ...), c) včetně přiloženého dokladu o koupi.
3. Pokud se Kupující rozhodne vrátit zboží podle bodu 1 tohoto článku je povinen: a) kontaktovat Prodávajícího s žádostí o odstoupení od vybavené objednávky, uvést číslo objednávky (variabilní symbol), datum koupě a číslo svého účtu pro vrácení peněz, b) zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího - zboží se doporučuje poslat doporučeně, pojištěný a použít vhodné balení, aby během přepravy nedošlo k popsání, polepení, ani jinému znehodnocení původních obalů a samotného zboží (Prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží během přepravy), c) uhradit výdaje spojené s vrácením zboží (poštovné, pojištění, ...).
4. Kupující může využít formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na Stránce.
5. Po splnění podmínek podle bodů 1 až 3 tohoto Článku a po obdržení vráceného zboží je Prodávající povinen: a) převzít zboží zpět, b) vrátit Kupujícímu ve lhůtě nejpozději 14 dnů ode dne odstoupení od vybavené objednávky celou cenu zaplacenou za zboží, kromě poplatku za dopravu.
6. V případě nesplnění některé z podmínek podle bodů 1 až 3 tohoto Článku nebude Prodávající akceptovat odstoupení od vybavené objednávky a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

Článek XI.
Záruky a reklamace
1. Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží, obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zvláštními předpisy.
2. Záruční doba na veškeré nabízené zboží v internetovém obchodě prodávajícího je 24 měsíců. Na uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy stačí doklad o zakoupení (přiložena faktura). Předložení dokladu o zakoupení pro účely reklamace postačuje i v případě, že byl vydán záruční list, ale zákazník ho ztratil.
3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním.
4. Reklamované Zboží je Kupující povinen doručit na reklamaci čistý, mechanicky nepoškozené, s kopií faktury, dodacího listu. Kupující je povinen spolu se zbožím zaslat i popis vady.
5. Postup reklamace:
a. Co nejdříve informovat Prodávajícího emailem nebo telefonicky o chybě výrobku nebo dodaného Zboží.
b. Poslat produkt zpět na adresu firmy prodávajícího

Článek XII.
Alternativní řešení sporů
Kupující má právo zasláním mailu na info@posledniromantik.cz obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu pokud není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, Kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákonú platných na Slovensku: zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU
Kupující může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternativní řešení sporů může využít jen Kupující - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi Kupujícím a Prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 500 ČK. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 125 ČK s DPH.

Článek XIII.
Ochrana osobních údajů
Všechny osobní údaje poskytnuté zákazníkům v rámci objednávky zboží či zákaznické registrace prostřednictvím internetového obchodu www.poslednyromantik.sk jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány podle zvláštního dokumentu ochrana osobních údajů provozovatele APL Agency, s.r.o.. Dokument je zveřejněn na: https://www.poslednyromantik.sk/ochranaosobnychudajov

Článek XIV.
Závěrečné informace

1. Dohled nad poskytováním služeb vykonává Okresní ředitelství PZ Spišská Nová Ves, Elektrárenská 1, 052 80 Spišská Nová Ves a Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Středočeský kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1.
2. Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny kupní smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí právními předpisy platnými v Slovenské republice.
3. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem vydání a zveřejnění na Stránce.
4. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
5. Zaškrtnutím políčka: Souhlasím s obchodními podmínkami. před odesláním objednávky kupující potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl, porozuměl jim a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, prodávající neodpovídá kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení kupní smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení všeobecných obchodních podmínek a zbylé části příslušného ustanovení všeobecných obchodních podmínek tím zůstávají nedotčeny.

Tyto VOP jsou platné od 18.10.2018.

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Více info